Visning vid utställning, premiering och ungponnytester

 

Vi har specialiserat oss på ponnyer och visar gärna din ponny på utställningar och avelsvärderingsgrundande evenemang, så som sommarpremiering, 3-årstest och kvalitets. Har genom åren fått fina vitsord från ”kända” domare och därigenom fått äran att visa flera ponnyer åt mycket nöjda ägare. Har visat fram andras ponnyer till bl.a. utmärkelser på 3-årstest och diplom på sommarpremieringar samt BIS.

Vi deltar oftast på ponnyutställningar (ridponny) och premieringar i Kalmarområdet/Nybro. Hör av er i god tid innan visningen om du vill ha hjälp.

Utställningar där vi oftast finns på plats:

Lokal ponnyutställning, Sydöstra Sveriges Ponnyförening

Lokala ASRP-utställningar Småland

Lokalt 3-årstest/kvalite för ponny, Småland/Final

Sommarpremiering, Småland