Stuteriet

Stall Brännebäck startades upp och renoverades i början av 90-talet, på gården finns 2 stallbyggnader, varav den ena är uppdelad i 2 sektioner. Man har även påbörjat ett utestall som ska rymma 5 härliga boxar. Till gården hör ca. 5h åker/hagmark, till detta arrenderas en del sommarbeten samt odlingsmarker. På gården har familjen själva ett större boningshus, samt en del kringbyggnader, garage, verkstad m.m. Från början var stallet mer ett tävlingsstall men har kommit att övergå helt till uppfödning under 2000-talet.

1992 föddes vårt stamsto Windy Girl som lade grunden till vår avel och intresset för ridponnyavel. Hon utbildades och tävlades i hoppning av dottern i familjen tills ponnyåren var förbi, därefter sattes hon 2002 i avelsboxen. Redan på 90-talet fanns intresset för avel i familjen och man har hunnit med att föda upp både en del halvblod och ponnyer. Ända fram till mitten av 2000-talet hade man halvblod kvar i stallet men numer finns enbart ridponnyer kvar på gården. Framförallt är Windy Girl den som använts flitigast, men bredvid henne har vi även haft ett antal andra högt bedömda ston i vår avel. 2013 föddes vår första 4dje generationens sto, som förhoppningsvis kommer föra våra generationer framåt.

Stuteriet bedrivs sedan 2012 på 2 gårdar. Vi har de senaste åren haft hingst verksam på stuteriet och 2022 kommer vår ridponny/welshpartbredavel kompletteras med rasen Welsh Mountain.

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna att besöka vårt stuteri!