Charon

New Forest

val f. -97, brun, 138cm

Utbildningsprojekt, utbildades tom LB/LB. Såldes till Ridskola!