SB Wilhelm Garbo

Welsh Partbred

*2021, hingst

Uppf. Stall Brännebäck

SB Wilhelm Garbo

Information från webstambok

Fotosida på facebook

Såld!