SB Estelle RP 1340

Ridponny *2008, sto, brun, 138cm

Uppf: Stall Brännebäck

Tävlingsresultat/Ungponnytester: Disciplin/nivå:

Tävlad tom LB hoppning

3-årstest, Gångarter 877788=45p klass I Hoppoäng 9-9=48p utmärkelse
4års-Kvalite exteriört 87888=39p Gång: 6666 Hopp 8-9 =8,20 och hopputm.

7SPEC