SB My Lady

Ridponny

* 2014, sto, Isabell, kat D

Äg/uppf. Stall Brännebäck

Utställningsresultat: Plats, datum/poäng, utmärkelse/domare:

Riksuts. ASRP i Bollerup 2014 998888=50p Bästa Föl, 3a i BIS Birgitta Larsson & Marlena Behring
Lokal Ponnyuts. i Nybro  

stamtradlady1